Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons

1. Bezoek aan de website

Als u de website ucaspers.nl bezoekt, wordt uw actuele ip-adres (het nummer dat uw internetaansluiting tijdelijk van uw internetprovider krijgt) aan onze hostinprovider VDX doorgegeven. De hostingprovider legt een log aan, waarin uw ip-adres, het tijdstip, het internetadres van elk geopend object en het adres van de eerder bekeken website opgenomen wordt. Wij als exploitant van deze website maken geen gebruik van deze gegevens. Het is echter niet uitgesloten dat technici van de hostingprovider deze gegevens voor onder meer statistische doeleinden gebruiken. In beginsel bent u zowel voor ons als voor de hostingprovider volledig anoniem.

2. Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een bericht stuurt, zullen alle door u ingevoerde data versleuteld aan de website doorgestuurd worden en van daaruit via email naar ons. U kunt de versleuteling in vele webbrowsers aan het groene slotje voor het internetadres herkennen. Na het beantwoorden van uw bericht, bewaren wij het om beter op eventuele toekomstige navragen te kunnen antwoorden.

3. Gegevensoverdracht

Wij geven, behoudens wettelijke verplichtingen, geen gegevens door aan derden.

4. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de exploitatie van deze website is:

U. Caspers
Dorpsstraat 6
4356 AJ Oostkapelle
Tel 0118-583133

5. Gebruik van persoonsgegevens bij verhuring

Als u bij ons een vakantiewoning huurt, verwerken wij voor het huurcontract de volgende gegevens van u: voornaam, achternaam, straat, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het aantal personen. Wij gebruiken tot 5 jaar na uw verblijf uw adres om u één maal per jaar per post een folder van onze vakantiewoningen te sturen. Mocht u hier geen prijs op stellen, kunt u ons dat te allen tijde meedelen. Wij zullen uw adres dan schrappen uit de lijst van ontvangers.

Terug